KINNITAN

Vadim Trenin

NMK direktor

..200a.

 

165 Töölepingu 165 lisa 1

 

 

NMK VEEBAASI VALVURI AMETIJUHEND.

 

1. ÜLDSÄTTED.

1.1. Veebaasi valvur on töötaja, kes töötab töölepingu alusel, ja kelle kohta käivad Töölepingu Seaduse sätted.

1.2. Veebaasi valvur allub veebaasi juhataja juhtimisele.

1.3. Veebaasi valvur võib asendada teist veebaasi valvurit veebaasi juhataja või NMK direktori käsku alusel.

 

 1. TÖÖÜLESANNED.

Valvata objekti NMK veebaasi (Õie 3). Valvata vara nii veebaasi territooriumil, kui ka ruumide sees. Vajaduse korral kutsuda abi: tuletõrje, politsei.

 

 1. VEEBAASI VALVURI TÖÖKOHUSTUSED.

 

3.1.Vahti peetakse töögraafiku järgi. Töögraafiku koostab veebaasi juhataja, 1 nädala eest enne järgmise kuu algust.

3.2.Vahti pidamise alustamisel, valvur peab kontrollida, kas objekt on heas olukorras või ei:

3.2.1.      väravad ja angaari uksed on lukustatud,

3.2.2.      kõikidel väravatel on tabalukud kohal,

3.2.3.      ei ole sissemurdmise akna, seina, ventilatsiooni läbi tunnuseid.

3.2.4.      kontrollida, kas vara, mis asub baasi territooriumil (prügikast, ujumisvahendid jne.) on kohal.

3.2.5.      panna kirja vahti pidamise päevikusse vara, mis ei ole lukus (õues).

 1. Perioodil, kui ujumisvahendid (kerge paadid, paadid, jahid) on vee peal ja nende peatumise klubi pontoonide ääres ajal, valvur vastutab nende korrasoleku, silda kinnitamise eest, ning ei lasta võõrasi inimesi. NMK töötajate, kellel on õigus laevasõidule, nimekiri kinnitab direktor.
 2. Vahti pidamise alustamisel, valvur on kohustatud kontrollida, kas kõik primaarsed tulekustutuse vahendid on olemas. tulekahju tekkimise korral, või tema ohtlikkuse korral, on vaja teatada tuletõrje telefonil 112 ja võtta meetmeid tulekahju likvideerimiseks.
 3. Vahti pidamise alustamise aeg ja valvatud objektide seisund pannakse kirja spetsiaalsesse vahti pidamise päevikusse.
 4. Vahti pidamise ajal valvur peab kogu aeg olema valveruumis või baasi territooriumi piirides.
 5. Mitte harvem kui 1 kord iga 2 tundi tehakse objekti ringiminek, erilist tähelepanu pannakse hoone tagapoolele, ujumisvahendite seisundile, kui ujumisvahendid on vee peal.
 6. Valvur on kohustatud mitte lubama NMK vara kahjustamist, tema varastamist.
 7. Vahti üleandmisel tehakse vastav kirjepanek vahti pidamise päevikus.
 8. Sissemurdmise katse, võõraste inimeste olemise baasi territooriumil ja muu rikke avaldamise juhul veebaasi valvur on kohustatud teatama politsei ja NMK direktorit.
 9. Haigestumise korral õigeaegselt teatama veebaasi juhatajat, et oleks võimalus teha asendust.

 

4. VEEBAASI VALVURI ÕIGUSED.

Koristajal on õigus:

4.1. Kõikidesse ruumidesse päästa.

4.2. Nõuda administratsiooni käest telefoni ühenduse vahendeid, vahti pidamise päevikut, kütteseadeid.

 

5. KVALIFIKATSIOONILISED NÕUDMISED.

5.1. Iga kõrg-, kesk-, kutskeskharidus.

5.2.Veebaasi valvuril peavad olema järgmised isiksuse omadused:

/ kõlblusomadused - ausus, õigsus, töö armastamine.

b/ isiksuse jooned õiglus, osavõtlikus, taktilisus jne.

c/ sisevaatluse isiksuse joonedenesekriitilisus, nõudlikkus.

e/ suhted asjadega korralikus, hoidlikkus, töökus, ausameelsus, distsiplineeritus

 

 

 

6. VEEBAASI VALVURI VASTUTUS.

6.1. Veebaasi valvuril täidab distsiplinaarset vastutust vastavalt seadusele töötajate distsiplinaarsest vastutusest.

6.2. Veebaasi valvur vastutab sisetöökorra reeglite järgimise, töölepingu punktide ja ametijuhendi punktide täitmise eest.

 

 

 

 

Olen oma põhiliste töökohustustega tutvunud ja nõus :

 

..200 aasta