KINNITAN

Vadim Trenin

NMK direktor

..200a.

 

Töölepingu 102 lisa 15

 

NARVA NMK TÖÖTAJA AMETIJUHEND

 

  1. ÜLDSÄTTED

1.1.Narva NMK töötaja on töötaja, kes töötab töölepingu alusel, ja kelle kohta käivad Töölepingu Seaduse sätted.

1.2.Töötaja allub MPO asedirektori juhtimisele.

 

 

  1. TÖÖÜLESANNED

Õigeaegselt teostada soojussõlmi, küttesüsteemi, veevarustuse ja kanalisatsiooni sisselülitamist ning reguleerimist

 

  1. TÕÕKOHUSTUSED

Töötaja on kohustatud:

3.1.Õigeaegselt teostama soojussõlmi, küttesüsteemi, veevarustuse ja kanalisatsiooni väikest remondi ning teenindust. Remont ei nõu spetsiaalseid teadmisi ja haridust.

3.2. Tegema Klubi inventari (toolid, lauad jne.) väikest remonti MPO asedirektori nõudmisel.

3.3. Kontrollima õues asuvate Klubi ehitiste seisundi ja teostada nende värvimist ja väikest remonti.

3.4. Õigeaegselt teostama küttesüsteemi ja temperaaturireziimi sisselülitamist, väljalülitamist ning reguleerimist vastavalt graafikule.

3.5.Iga päev koristama territooriumi (puulehed, prügi, puuoksad)

3.6. Töötaja õilistab ja haljastab territooriumi, teeb rohi juurdeistutamist, lillede istutamist, lillede kastmist.

3.7.Töötaja on kohustatud teostama rohi niitmist mitte vähem kui 2 korda kuus (suveperioodil).

3.8. Hoidma lumest puhtas territoorium hoone ümber, kus on asfalt.

3.9.Tegema elektripirnide vahetust Klubi hoones.

3.10.Töö ajal kinni pidama keemiliste ainete ja elektriseadiste kasutamise reegleid.

3.11.Töötaja on kohustatud hoiduma tegevustest, mis toovad kahjustust Klubi varale.

3.12.Töökaitse, ohutustehnika ja tuleohutuseeskirjade kinni pidama.

3.13.Hoidma oma inventari spetsiaalses kohas (veranda või kelder).

3.14.Õigeaegselt informeerima MPO asedirektori või NMK direktori tekkinud seadmete ja inventari katkiminekust.

3.15. Õigeaegselt informeerima administratsiooni oma puudumist tööl (haigestumise tõttu), et teha tema ajutist asendust.

 

 

 

4. ÕIGUSED

Töötajal on õigus:

4.1. Kõikidesse Klubi ruumidesse sisse päästa.

4.2. Nõuda administratsiooni käest vajalikku tööks materjaleid ja tööriisteid.

 

 

5. KVALIFIKATSIOONILISED NÕUDMISED

5.1. Veebaasi valvuril peavad olema järgmised isiksuse omadused:

/ kõlblusomadused - ausus, õigsus, töö armastamine.

b/ isiksuse jooned õiglus, osavõtlikus, taktilisus jne.

c/ sisevaatluse isiksuse joonedenesekriitilisus, nõudlikkus.

e/ suhted asjadega korralikus, hoidlikkus, töökus, ausameelsus, distsiplineeritus

 

6. SOOJUSSÕLMI REMONDI TÖÖTAJA VASTUTUS:

6.1. Töötajal täidab distsiplinaarset vastutust vastavalt seadusele töötajate distsiplinaarsest vastutusest.

6.2. Töötaja vastutab sisetöökorra reeglite järgimise, töölepingu punktide ja ametijuhendi punktide täitmise eest.

 

 

 

 

Olen oma põhiliste töökohustustega tutvunud ja nõus :

 

..200 aasta