KINNITAN

 

Vadim Trenin

NMK direktor

..200a.

 

Töölepingu _______ lisa _______

 

 

NMK MAJAHOIDJA AMETIJUHEND

 

1. ÜLDSÄTTED.

1.1.Majahoidja on töötaja, kes töötab töölepingu alusel, ja kelle kohta käivad Töölepingu Seaduse sätted.

1.2. Majahoidja allub veebaasi juhataja juhtimisele.

1.3. Iga NMK töötaja võib asendada majahoidjat direktori käsku alusel.

 

  1. TÖÖÜLESANNED.

Hoida puhkuses territooriumi veebaasi ümber, õilistada veebaasi territooriumi (istutada, kasta lilli ja niita ja koristada rohi)

 

  1. TÖÖKOHUSTUSED.

 

3.1. Territooriumi igapäevane koristamine (puulehed, prügi, puuoksad).

3.2. Majahoidja õilistab ja haljastab territooriumi, teeb rohi juurdeistutamist, lillede istutamist, lillede kastmist.

3.3.Majahoidja on kohustatud teostama rohi niitmist mitte vähem kui 2 korda kuus (suveperioodil).

3.4. Hoidma lumest puhtas territoorium hoone ümber, kus on asfalt.

3.5. Töö ajal kinni pidama keemiliste ainete kasutamise reegleid.

3.6. Majahoidja on kohustatud hoiduma tegevustest, mis toovad kahjustust Klubi varale.

3.7. Töökaitse, ohutustehnika ja tuleohutuseeskirjade järgimine.

3.8.Hoidma oma inventari spetsiaalses kohas (veranda).

3.9. Õigeaegselt informeerima veebaasi juhatajat tekkinud inventari katkiminekust.

3.10. Õigeaegselt informeerima administratsiooni oma puudumist tööl (haigestumise tõttu), et tagada tema ajutist asendust.

 

4. ÕIGUSED.

Majahoidjal on õigus:

4.1. Nõuda administratsiooni käest majapidamisinventari (harjad, lapid, põrandaharjad, luuad jne)

 

 

5. KVALIFIKATSIOONILISED NÕUDMISED.

5.1. Majahoidjal peavad olema järgmised isiksuse omadused:

/ kõlblusomadused - ausus, õigsus, töö armastamine.

b/ isiksuse jooned õiglus, osavõtlikus, taktilisus jne.

c/ sisevaatluse isiksuse joonedenesekriitilisus, nõudlikkus.

e/ suhted asjadega korralikus, hoidlikkus, töökus, ausameelsus, distsiplineeritus

 

6. MAJAHOIDJA VASTUTUS.

6.1. Majahoidja täidab distsiplinaarset vastutust vastavalt seadusele töötajate distsiplinaarsest vastutusest.

6.2. Majahoidja vastutab sisetöökorra reeglite järgimise, töölepingu punktide ja ametijuhendi punktide täitmise eest.

 

 

 

 

Olen oma põhiliste töökohustustega tutvunud ja nõus :

 

..200 aasta